Andelsägare/ Ägarbyte

Andelen, som även innehåller en nyttjanderättsplats, är registrerad genom Lantmäteriet på ägd fastighet i Skärgårdsstad.

Andel i hamnsamfälligheten kan endast köpas av och säljas till fastighetsägare i Skärgårdsstad. Äger du andel men tänker sälja din fastighet så följer andelen i hamnen med fastigheten, om du inte redan före tillträdesdagen sålt andelen till annan fastighetsägare i Skärgårdsstad. Varje fastighet får köpa högst 2 andelar.

Ägarbytet ska enligt förrättningsbeslutet först godkännas av SHSF och därefter skriftligen anmälas till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret. Andelen är således registrerad på fastighet i Skärgårdsstad och ej personligt ägd, enligt förrättningsbeslut i maj-93. Vänligen kontakta Hamnstyrelsens ordförande för att genomföra transaktionen.

Om andelen ska ingå i försäljningen av fastigheten skickas endast namn och kontaktuppgifter för ny fastighetsägare till Hamnsamfällighetens ordförande, använd gärna > kontaktsidan.

Vid frågor om andelar, kontakta Hamnsamfällighetens ordförande. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.
För information om platsstorlekar och avgifter > läs mer ...

>Läs Inför försäljning av andel

Hamnsamfälligheten har inga andelar till försäljning. Däremot finns ett fåtal sommarplatser som kan disponeras, med förtur till Skärgårdsstadsbor.

Andelsregister

För att kunna sköta administrationen av Hamnsamfälligheten har ett register upprättats med följande information om andelsägare för varje hamnplats:

  • Fastighetsbeteckning
  • Namn, Adress
  • Kontaktuppgifter (telefon/mail)

För de som vinterförvarar sin båt eller mast på hamnens förvaringsplatser har vi även uppgift om detta. 

Ordförande är ansvarig för att uppgifterna i andelsregistret överensstämmer med uppgifter om fastighetsägare hos Lantmäteriet. Kontakta alltid ordföranden vid försäljning av plats eller ägarbyte av fastigheten.

Information om personuppgiftslagring

Skärgårdsstadshamnens samfällighetsförening (SHSF) för register över samtliga medlemmar/andelsägare och hyrestagare i hamnen. Styrelsen i SHSF är ansvarig för att uppgifterna behandlas enligt svensk lag. Styrelsen kan kontaktas via epost till styrelsen@skargardshamnen.com

I registren finns uppgift om andelsägarens eller hyrestagarens namn, bostadsadress, fastighetsnummer, båtplats, hamnnyckelnummer och i vissa fall e-mailadress och telefonnummer. Förekommande register är medlems-/andelsregister (båtplats), nyckelregister, nattvaktsregister, vinterplatsregister och mastplatsregister.

Uppgifterna används för att kunna fakturera ut medlemsavgifter, vinterplatsavgifter, mastplatsavgifter, för att kalla till nattvakt och behörighetssystem för nycklar och lås. Uppgifterna kan också används till att kontakta båtplatsinnehavare om incident skett med båt eller bryggplats. Uppgifterna kan också användas för att förmedla information och nyheter till medlemmarna.

Uppgifterna i registret är bara åtkomliga för, och används bara av styrelsen för dessa ändamål. En nattvaktslista hålls tillgänglig utskriven i hamnkontoret under vaktsäsong (april-okt). Ett andelsregister hålls tillgängligt, utskrivet i hamnkontoret under säsong för bokning av nattvakt (1 jan -10 mars).

Du kan kontakta styrelsen om du vill kontrollera vilken information SHSF lagrat om dig som andelsägare. Du kan även få den rättad om den har felaktigheter. Om du inte längre är andelsägare eller hyresgäst kan du kontakta styrelsen för att få dina uppgifter raderade. SHSF lagrar inte uppgifter om gamla andelsägare eller hyresgäster. SHSF lagrar bara uppgifterna så länge man är medlem eller hyresgäst i hamnen.

Som medlem i hamnen har du också rätt att klaga hos Datainspektionen om du anser att de uppgifter vi lagrar om dig är felaktiga eller onödiga.

Styrelsen SHSF