Mast- förvaring

Masthuset vid Reningsverket rymmer ca 60 master, det finns f.n. ett fåtal lediga platser. De kan nyttjas av andelsägare, Skärgårdsstadsbor och de som har sommarplats i Skärgårdsstadshamnen.

Master får inte förvaras på annan allmän plats i Skärgårdsstad. Vid förvaring ska vantspridarna vara borttagna. Varje mast tilldelas en plats som behålls tills den sägs upp. Vi spikar upp en komplett platslista på masthuset. 

Kostnaden är 250 kr per år och mast. Avgiften faktureras. För anvisning av plats kontakta: styrelsen@skargardshamnen.com.