Uthyrning

Vi strävar mot en säker hamn och vill veta vilka båtar som hör hemma i hamnen. Från och med 2016 ska andelsägare som vill hyra ut sin plats  anmäla detta till styrelsen. Ingen uthyrning i tredje hand tillåts.

Anmälan uthyrning

Nattvakt är bokad av: