Skyltar för märkning av båt

Båtar, bockar och vaggor som ligger på hamnsammfällighetens uppläggningsplatser SKALL vara märkta!

Skyltar ska fästas väl synliga. Vi erbjuder kostnadsfritt inplastade skyltar för att märka upp båt och vagga. De kan hämtas i hamnkontoret vid SSSS torrsättning, eller enligt överenskommelse.

Skyltarna tillverkas i storleken A5.Här kan du se exempel på de varianter vi erbjuder. Välj själv om du vill ha båttypen eller namnet eller båda delarna, och ange om du vill ha en eller två skyltar. För master i matskjulet behövs ingen märkning eftersom fasta platser gäller.

Det enklaste är att beställa skylt i samband med anmälan och betalning av vinterförvaring. Du är även välkommen att lämna uppgifter via e-post till styrelsen@skargardshamnen.com.

 

SEA RAY

Jakobsson

Skärgårdsstadsvägen 50

08-54023456, 070-1234567

”VÅGA”

SEA RAY

Jacobsson

Skärgårdsstadsvägen 50

08-54023456, 070-1234567