Kontakta oss


Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening
Skärgårdsstadsvägen 88
184 70 ÅKERSBERGA

epost: styrelsen@skargardshamnen.com

PG: 753474-6, alt: 4171902-2 för OCR betalningar
BG: 5517-5574 
Orgnr: 716420-8436 

STYRELSE 2024

Ordförande: Janne Israelsson, 070 598 90 02

Vice ordf: Lotta Nordmark, 070 560 45 01

Sekreterare: Niclas Träff, 070 190 43 28

Kassör: Stephanie Vilbern, 073 533 21 44

Ord ledamot: Michael Edling, 073 343 81 17

Suppl: Bengt Hymnelius, 070 316 71 45

Suppl: Magnus Hedman, 070 731 30 16


Nattvaktsersättare 2024

Hugo Södergren 076 067 14 11

Max Berg  072 403 44 97

Marcus Johansson  076 012 58 88

Isak Grapenmyr  079 073 73 31

Länkar:

Skärgårdsstads Samfällighetsförening: www.skargardsstad.se