Kontakta oss

Länkar:

Skärgårdsstads Samfällighetsförening: www.skargardsstad.se

Skärgårdsstads Segelsällskap (SSSS): http://idrottonline.se/SkargardsstadsSS-Segling

Trivselföreningen ViTrivs i Skärgårdsstad:
www.vitrivs.se

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening
Skärgårdsstadsvägen 88
184 70 ÅKERSBERGA

epost: styrelsen@skargardshamnen.com

PG: 753474-6, alt: 4171902-2 för OCR betalningar
BG: 5517-5574 
Orgnr: 716420-8436 

Styrelse:

Orförande:
Vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Ord ledamot:
Suppl:
Suppl:

Paul-Erik Toivo
Magnus Hedman
Niclas Träff
JJanne Israelsson
Michael Edling
Bengt Hymnelius
Stefan Bengtsson

072-572 49 47
070-731 30 16
070 190 43 28
070 598 90 02
073 343 81 17
070 316 71 45
070 984 98 52