Kontakta oss


Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening
Skärgårdsstadsvägen 88
184 70 ÅKERSBERGA

epost: styrelsen@skargardshamnen.com

PG: 753474-6, alt: 4171902-2 för OCR betalningar
BG: 5517-5574 
Orgnr: 716420-8436 

STYRELSE 2023

Ordförande: Paul-Erik Toivo, 072 572 49 47

Vice ordf: Nils Grundqvist, 070 563 25 57

Sekreterare: Niclas Träff, 070 190 43 28

Kassör: Janne Israelsson, 070 598 90 02

Ord ledamot: Michael Edling, 073 343 81 17

Suppl: Bengt Hymnelius, 070 316 71 45

Suppl: Magnus Hedman, 070 731 30 16


Nattvaktsersättare 2023

Max Berg  072 403 44 97

Marcus Johansson  076 012 58 88

Isak Grapenmyr  079 073 73 31

Länkar:

Skärgårdsstads Samfällighetsförening: www.skargardsstad.se