Välkommen till Skärgårdsstadshamnen!

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening, SHSF, består av 340 andelar. Andelsägare är fastighetsägare i Skärgårdsstad, samt sedan slutet av 80-talet ett fåtal öboende.

Här kan du hitta information om hamnanläggningen, andelsägande, gästplatser, vinterförvaring och andra praktiska detaljer. Vi har även en annonssida där du kan söka hamnplatser i Skärgårdsstadhamnen. Har du synpunkter, förslag eller andra frågor som rör hamnen, är du välkommen att kontakta oss här.


Hamnen har under den gångna helgen 9-11/6 haft flera besök av båtar med otillåten vikt. Besökarna har avvisats av styrelsen, och vid ett tillfälle även av polisen, men trots detta återkommit för att angöra våra gästbryggor. För att göra det än mer tydligt att maxvikten för att få förtöja i vår hamn är 9 ton, kommer skyltar som visar detta sättas upp på bryggnockarna vid hamnens östra och västra infart.

Observera att det är andelsägaren som ansvarar för sin gäst och att gällande regler följs.

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Parkeringsövervakning

Observera att i hamnens område får du endast parkera på uppmärkta p-platser och att det där krävs p-tillstånd. Om du parkerar utan p-tillstånd riskerar du böter. Det gäller dygnet runt.  Du kan också få p-bot om du står längre än 30 minuter på lastningsplatserna på hamnplan. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARKDUK SKA ANVÄNDAS.
Vid rengöring av båt på upplägningsplatserna ska markduk användas. Markduk kan köpas på de flesta  bygg- eller trädgårdsmarknader. Detta för att undvika föroreningar och ev. krav på sanering av marken.

Markduken skall efter användning vikas ihop och slängas som miljöfarligt avfall på återvinningscentralen. Båtägaren ansvarar själv för inköp, utläggning och bortforsling av markduken. Varken Hamnsamfälligheten eller Segelsällskapet kommer att ordna några gemensamma uppsamlingar av markdukarna.

 Nyheter och pågående arbeten m.m. 

 Årsmöte och stadgar