Båtplatser

Hamnen är andelsägd och varje andel innebär rätt till nyttjande av en båtplats. Här kan du läsa om bl.a storleksklasser och årsavgift.

Hela hamnanläggningen inkl. hamnkontor, båtplatser, y-bommar, m.m. ägs av hamnsamfälligheten. Andelsägare är alltid garanterad att nyttja båtplats enligt den storleksklass man betalat nyttjanderättsavgift för. Andel i SHSF kan endast köpas av och säljas till fastighetsägare i Skärgårdsstad, läs mer om ägarbyten.

Som andelsägare har du nyttjanderätt till lika många båtplatser som du har andelar i SHSF. Andelen, som även innehåller en nyttjanderättsplats, är registrerad genom Lantmäteriet på ägd fastighet i Skärgårdsstad.

STORLEK = KLASS

Du betalar en årsavgift för andelen som baseras på nyttjanderättsklass, dvs. storlek 1 - 5. Det innäbär att du FÅR ALDRIG  LIGGA MED STÖRRE BÅT PÅ DIN PLATS ÄN DEN STORLEKSKLASS SOM DU KÖPT!
Båtar som överskrider de godkända måtten kommer att avvisas från hamnen mot vite.

Enligt förrättningsbeslut är max båtvikt för förtöjning  i hamnen 9 ton. Följande maxmått gällerför båt i respektive styrleksklass:

KLASS 1 2 3 4 5
Max bredd (m) 1,70 2,30 3,00 3,50 4,00
Max längd (m) 5,00 8,00 10,50 12,50 12,50
Årsavgift 2022 (kr) 1.270:- 1.990:- 2.360:- 2.650:- 3.170:-


Hamnsamfälligheten har inga andelar till försäljning, däremot finns ett fåtal > sommarplatser