Skärgårdsstadshamnen strävar efter att vara en miljövänlig anläggning såväl i vattnet som på vinteruppläggningsplatserna.

Med sunt förnuft kommer man långt men för att hjälpa till och säkerställa en bra miljöhantering så finns det en del nedskrivna regler:

I Skärgårdsstadshamnen tillåts endast båtar målade med på ostkusten godkända bottenfärger, eller båtar som inte är bottenmålade alls. Vilka båtbottenfärger som är godkända finner du på Kemikalieinspektionens sida.

Det är självklart inte tillåtet att spilla bränsle eller olja i vattnet. Om olyckan ändå skulle vara framme skall du som båtägare omedelbart anmäla detta till Styrelsen och till Sjöpolisen (11414).

Vid miljöbryggan finns en latrintömningsstation som du som båtplatsinnehavare kan använda hur mycket du vill helt utan extra kostnad.

Intill hamnkontoret finns ett soprum för hushållsopor från båtar, samt kärl för tömning av spillolja. Använd detta soprum till detta. Grovsopor och andra sorterbara sopor hanterar du själv.

På vinteruppläggningsplatserna gäller följande:

Det är aldrig tillåter att förorena marken eller omgivningen. Se vidare "regler vid båtbottenarbeten". Läs också Transportstyrelsens skrift om båtbottenarbete!

Läs vad medlemmarna tänker gällande miljöhantering på vinterplatser!