Vinterförvaring

Endast de som bor i Skärgårdsstad, är andelsägare eller har sommarplats i Skärgårdsstadshamnen kan nyttja hamnsamfällighetens uppläggningsplatser på Risängen och Reningsverket för vinterförvaring.

Hamnen disponerar två uppläggningsplatser och ett masthus för vinterförvaring. Hamnen har inget ansvar för båtar eller utrustning som förvaras där, ha båten försäkrad! Sjö- och torrsättning sker på egen hand, alternativt kan man delta i SSSS gemensamma dagar. Enligt stämmobeslut ska avgift för förvaring erläggas i förskott, anmälan sker ONLINE

Kostnad 2022/23 för en vinteruppläggningsplats är
2000 kr per båt för andelsägare och Skärgårdsstadsbor. Hyresgäster i hamnen som inte bor i Skärgårdsstad faktureras en kostnad på 200 kr per kvadratmeter + 0,5m runtom båten. Avgifterna faktureras.

Vi behöver kompletta uppgifter om båt, ägare, telefonnr och mailadress.


Samtliga båtar/vaggor skall vara märkta. Vi tillhandahåller inplastade skyltar utan kostnad för båtar som vinterförvaras på SHSF's uppläggningsplatser. Mast kan förvaras i masthuset mot en avgift på 250 kr.

MARKDUK.
Vid uppställning av båt på upplägningsplatserna är markduk ett sätt att minska förorening av mark och omgivning. Markduk i  4 meters bredd och 10 meter lång tillhandahålls av Hamnsamfälligheten.
Markduken skall efter användning vikas ihop och slängas som miljöfarligt avfall på återvinningscentralen. Båtägaren ansvarar själv för utläggning och bortforsling av markduken. Varken Hamnsamfälligheten eller Segelsällskapet kommer att ordna några gemensamma uppsamlingar av markdukarna. Se vidare regler för båtbottenarbeten.

BÅTLYFT 
Hamnen deltar inte i sjö- och torrsättning, dock arrangerar båtklubben SSSS lyft för sina medlemmar till båda uppläggningsplatserna. Platserna på Reningsverket är begränsade och ges i första hand till de som bokar lyft med SSSS. På Risängen däremot, väljer man en ledig plats och markerar upp den med bockar + namnskylt varefter platsen betalas via länken. Är du medlem i SkärgårdsStads SegelSällskap (SSSS) och väljer att delta i deras gemensamma dagar för att torrsätta båtar kan du boka & betala lyftet i samband med betalning av vinterplatsen.

VATTEN och EL på uppläggningsplatserna
Vattnet vid uppläggningsplatserna är påslaget så länge det inte är minusgrader. På våren stängs vattnet av ca 14 dagar efter SSSS sjösättning.
El finns tillgängligt hela vintern. Vid anslutning längre tid ska styrelsen kontaktas för inkoppling av elmätare. Förbrukning debiteras då till självkostnadspris. Vi gör ständiga kontroller, och om någon ligger med värme utan att ha anmält detta debiteras 5000 kr.

Vinteruppläggningplatsen skall hållas ren från sopor och annat avfall. Städavgift om 2000 kr faktureras den som inte själv städar upp.