Årsmöte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2023

Protokoll från årsmötet 2023 finns att läsa här>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2022

Protokoll från årsmötet 2022 finns att läsa här>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2021

Protokoll från årsmötet 20 februari finns att läsa här>>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2020

Protokoll från årsmötet 22 februari finns att läsa här>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kallelse till årsmöte 2020 skickades med posten fredag 7/2. Här kan du läsa bilagor till motion om ny vågbrytarbrygga: Anbudsritning , Flygfoto nytt förslag , Karta Marsättra 1:169 , Flygfoto Marsättra 1:169 , Offert vågbrytare , Stryklängdsberäkning , Budget 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2019

Protokoll från årsmötet 16 feb 2019 finns nu att läsa nedan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla andelsägare kallas till föreningsstämma som hålls den 16 februari 2019.

Kallelse till alla andelsägare skickas per post. Det är viktigt att du meddelar ev. adressändring eller ägarbyte till styrelsen. De andelsägare som inte själva kan närvara får utse ombud genom att lämna en skriftlig signerad fullmakt, se bifogatförslag . Varje fastighet har en röst.

Motioner som ska behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 30 december. Alla motioner måste lämnas i skriftlig form till adressen som finns i kontaktsidan.

Vill du veta mer om SHSF ska du läsa förvaltningsberättelsen. Här kan du även ladda ner protokoll från senaste årsmöte samt stadgar i PDF-format:

SHSF_Årsmötesprotokoll_2018.pdf SHSF_Årsmötesprotokoll_2018.pdf
Size : 1631.055 Kb
Type : pdf
KallelseSHSF2018.pdf KallelseSHSF2018.pdf
Size : 19073.83 Kb
Type : pdf
BUDGETKOMMENTARER  2018.pdf BUDGETKOMMENTARER 2018.pdf
Size : 42.179 Kb
Type : pdf
SHSF_Årsmötesprotokoll_2017.pdf SHSF_Årsmötesprotokoll_2017.pdf
Size : 760.091 Kb
Type : pdf
Förvaltningsberättelse 2015-2016 SHSF.pdf Förvaltningsberättelse 2015-2016 SHSF.pdf
Size : 424.099 Kb
Type : pdf
SHSF protokoll årsmöte 160220.pdf SHSF protokoll årsmöte 160220.pdf
Size : 966.538 Kb
Type : pdf
Fullmakt.pdf Fullmakt.pdf
Size : 127.113 Kb
Type : pdf
SHSF Stadgar_1993.pdf SHSF Stadgar_1993.pdf
Size : 781.876 Kb
Type : pdf